Sajt posvecen izgubljenom starom blagu

kucnimacak

Detektor metala

 

 Metal Detector

Elektronski uređaj koji će vam pomoći da brzo pronađete »bla­go«, jednostavan je za gradnju i možete ga napraviti od materijala koji ćete lako nabaviti. »Potraga za blagom« je vrlo za­nimljiva igra. Ona omogućuje da shvatite i neke osnovne pojmove upravljanja elektronskim uređa­jima.

(Electronic device that will help you quickly find the "treasure", is easy to build and you can make from materials that will easily get it. "Treasure Hunt" is a very attractive candidate for-play. It allows you to understand some basic concepts of management of electronic devices. )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Metal detector 

GRADNJA UREĐAJA

»Srce« uređaja je smešteno na perforiranoj pločici. Montažna šema pokazuje kako treba ras­poredi« elemente, Spajanje se iz­vodi provlačenjem izvoda eleme­nata kroz rupice ploče i lemljenjem na zadnjoj strani. Izvode za slušalice ostavite nešto duže da biste ih spojili sa utikačima na letvici.

Kada spojite sve elemente, pri­čvrstite pločicu na letvicu. Umesto utikača za slušalice možete postaviti metalne štipaljke. Njih obavezno morate montirati, jer u isto vreme služe i kao prekidač. Sve dok se ne priključe slušalice, uređaj se ne napaja električnom energijom baterije.

Bateriju montirajte sa suprotne strane letvice pomoću njenih iz­voda. Jednostavno ih omotajte oko dva zavrtnja za drvo, postav­ljena na određenom rastojanju. Sada montirajte veliku antenu, koju ste načinili od komada lesonita ili pertinaksa. Antensku žicu namotajte prema crtežu.

CONSTRUCTION EQUIPMENT

"Heart" is positioned on a perforated plate. Hookup shows how to deploy "element, connection is done by running the terminals of elements through holes boards and soldered on the back.
Performed for headphones leave something more to be connected with plugs on the strip.

When you combine all the elements, attach the board to the bar. Instead plug the headset you can set up metal pegs. You must install them, because at the same time serve as a switch.
Until you connect the headset, the device is not powered by electric battery power.

Battery mount on the opposite side moldings with her statement. Simply wrap them around the two screws for wood, placed at certain distance. Now install the large antenna, you've made of pieces of hardboard or pertinaksa. Wrap the antenna wire drawing.

                                                    Detektor metala - montazna sema

POTREBAN MATERIJAL

Otpornik R l,  R2  (1/2W, 470 oma) 2 kom.

otpornik  R3,  R4   (1/2W, 22K) 2 kom.

kondenzator     Cl,     C6(330 nF)  2 kom.

kondenzator C2  (0.002 µF) l kom.

kondenzator C3, C4, C5(0.01  µF) 3 kom.

antena L1  1 kom.

antena   L2   (od  starog tranzistora) 1  kom.

baterija 9V  1kom.

slušalice    M2     (l 000 oma)  l  kom.

tranzistor XI ,X2 (pnp, germanijum)     2 kom.

bakarna pločica, perforirani lesonit, letvice, zavrtnji za, drvo, izolovana žica.

                                                             Shema detektora metala

PRINCIP RADA UREĐAJA

»Blago« je mali komad bakarnog lima koji može lako da se sakrije ispod košulje ili u cipeli igrača. Njegov položaj se otkriva elek­tronskim uređajem koji emituje određeni signal u slušalicama “tragača”. Domet uređaja ja svega desetak santimetara, među­tim, to je dovoljno da se otkrije skriveno »blago« kroz nemetalne materijale, kao što je odelo.

Princip rada uređaja može se pratiti sa šeme. Dva tranzistora su povezani kao zasebni oscilatori. Njihove frekvencije se mogu doterati još za vreme gradnje uređaja, okretanjem zavojnice L2 i praćenjem signala u sluša­licama.

Na početku igre, oscilatori se moraju dovesti na nulu. To ćete postići okretanjem dugmeta za­vojnice L2 sve dok slušalice ne budu neme. Tada su frekvencije oba oscilatora identične i posti­gnuta je nula.

Čim se uređaju približi bakarna pločica, jedan od osciatora »iz­lazi« iz frekvencije i ton upozo­renja se čuje u slušalicama. Mo­že se dogoditi da uređaj reaguje i na druge metalne predmete, upaljač ili ključeve. Ipak, ton koji čujete u slušalicama neće biti tako snažan kao kada rea­guje na bakarnu pločicu.

PRINCIPLE OF THE DEVICE

"Blessed" is a small piece of copper sheet that can easily be hidden under a shirt or shoe player. His position is detected by electronic device that emits a signal to the headset "trackers".
The range of the device I only ten centimeters, however, it is enough to reveal the hidden "treasures" through non-metallic materials, such as a suit.

The principle of the device can be traced to the scheme. The two transistors are connected as separate oscillators.
Their frequencies can even touch up during the construction of the device, turning the coil L2 and monitoring the signal in the headphones.

At the beginning of the game, oscillators have to be brought to zero. Do this by turning the coil L2 until the headphones are not dumb.
Then the frequencies of both oscillators are identical, and we achieved zero.

As soon as the device closer to the copper plates, one of osciatora "exits" from the computer and a warning tone is heard in the headphones. It may happen that the device responds to other metal objects, lighter or keys. However, the tone that you hear in the headphones will not be as strong as when responding to a copper plate.

                                      Sonda detektora metala

Šeme i tekst preuzeti iz časopisa Tehničke novine br. 9-10 maj-jun 1982. god.

Radiogoniometrija

 

 Nekad su se pravile ovakve sprave i hobisti se angazovali na ovakvim aktivnostima kao sto je radiogoniometrija, postavio bi se izvor emitovanja a gonici bi se trudili da ga pronadju......

 

 

           Radio goniometar

 

Magnet za akusticnu gitaru

 

Sa ovim smo mi nekad pretvarali akusticnu gitaru u eletricnu. Dole prikazani elektro magneti postavljali bi se u otvor rezonatorske kutije gitare i koaksijalnim kablom vezivali na predpojacalo. ono na pojacalo, pojacalo na zvucnike.

Dakle princip rada slican je kao i kod detektora metala, metalne zice gitare vibrirale bi ispred kalemova i menjale indukciju u kalemima sto bi se sve registrovalo u audio predpojacaju, signal bi se pojacao do dovoljnog nivoa da moze da pobudi audio pojacalo snage i uglavmo je to bilo jedno primitivno resenje koje je ipak funkcionisalo.

        Prikaz rasporeda kalemova

 

       Magnet za akusticnu gitaru

 

Detektor metala - samogradnja

 

Evo nekoliko saveta za sve one koji se upuste u samogradnju detektora metala. Ovde se podrazumeva da ce biti reci o detektorima za metal koji hobisti koriste cisto u svrhu hobi delatnosti, pronalazenja izgubljenih metalnih predmeta ili relikvija u zemlji, pesku ili vodi,  dakle nece se govoriti o detektorima metala koji se koriste u industriji ili u profesionalne svrhe.

Kao prvo princip rada detektora metala se zasniva na cinjenici da razni metali kada se nadju u polju kalema menjaju induktivnost kalema a samim tim ako je kalem u oscilatornom kolu menjaju i velicinu oscilovanja tog kola. Da bi se mogla uociti ta promena u oscilovanju kola koje sluzi za trazenje potrebno je to kolo porediti sa kolom koje ima stalnu frekfenciju oscilovanja. Tako se postize da mala promena u trazenom oscilatornom kolu lakse moze da se detektuje poredjenjem Dobijena velicina se zatim pojacava da bi se mogla registrovati kao zvucni signal u slusalicama ili zvucniku ili kao vizuelni signal na mernom instrumentu, displeju ili predstavljen LED diodama.

Iz svega napred navedenog moze se zakljuciti da u principu detektor metala predstavlja u stvari jedan merni instrument iz cega predstoji da on tako mora i biti napravljen da bi funkcionisao u skladu sa potrebama.

Elementi koji se ugradjuju u detektor metala moraju biti sto kvalitetniji kako bi detektor imao stabilniji rad i pouzdano detektovao ono sto treba da detektuje a da se izbegne da reaguje na neke smetnje. Sta to prakticno znaci i kako napraviti i koje delove ugraditi?

SONDA je najkriticniji deo svakog detektora za metal i najvise paznje treba posvetiti njenoj izradi. Izradjuje se obicno od namotaja lakom izolovane bakarne zice. Broj namotaja i precnik namotaja proracunava se na potrebnu induktivnost koju ona treba da daje a takodje velicina kalema njegov oblik i frekfencija na kojoj osciluje odredjuje i domet odnosno osetljivost detektora metala.  Da bi se izbeglo delovanje zemljista kalem se stavlja u tzv. Faradejev kavez odnosno prakticno obmotava se aluminijumskom folijom koja se vezuje na masu. Takodje sonda se u najvise slucajeva zaliva u razne plasticne mase kako ne bi bila podlozna uticaju spoljne sredine. Provodnici koji idu od sonde prema uredjaju moraju biti oklopljeni slicno antenskim kablovima ili kablovima koji se koriste u audio ili racunarskoj tehnici.

OTPORNICI moraju biti sto precizniji odnosno trebaju da imaju sto manju toleranciju promene otpornosti maksimalno do nekoliko % (recimo metal film ili slicno).

KONDEZATORI takodje moraju biti sto precizniji pogotovo ako se nalaze u oscilatornim kolima jer ako imaju odstupanja i oscilovanja ce imati odstupanja a samim tim uredjaj ce vremenom sam ispadati iz usaglasenosti i bice potrebno stalno ga podesavati.

TRANZISTORI - u vecem broju shema za samogradnju uredjaja nije kritican izbor tranzistora, postoji veoma velik raspon upotrebljivih kompatibilnih tranzistora ali uvek treba izabrati one sa manjim sumom i vecom frekfencijom rada (recimo razne FET-ove i sl.)

INTEGRISANA KOLA (INTEGRALCI) - ako se u uredjaju ugradjuju i integrisana kola takodje treba gledati ako su recimo konkretno u pitanju razna operaciona pojacala u pitanju da ona budu sa sto manje suma a takodje i da im potrosnja ne bude velika jer detektori metala su po pravilu prenosni uredjaji i napajaju se iz raznih baterija odnosno akumulatora i potrebno je da imaju sto manju potrosnju kako bi se omogucio sto duzi rad na terenu.

 

 

 Poseti Limundo, ima mnogo dobrih aukcija:
www.limundo.com/ref/kucnimacak

Forum

by milicke over a year ago
by ica over a year ago
by milos99 over a year ago
by nixXx12 over a year ago

Registrujte se na nas sajt

Recent Videos

No recent videos